Giải mã giúp bạn mơ thấy số đề đánh con gì?

Theo kinh nghiệm của nhiều “dân chơi” lão luyện thì sẽ có những lúc mơ thấy được cho số. Muốn trúng độc đắc thì hãy chọn con số đã được báo mộng. Vậy mơ thấy số đề đánh con gì? Đừng nên nóng vội mà hãy ghi vào những con số trong giấc mơ.

mơ thấy số đề đánh con gì

1. Mơ thấy con số từ 00 đến 09 thì đánh số nào?

 • Mơ thấy số 00: chọn ngay cặp số 89 – 98.
 • Mơ thấy số 01: chọn ngay cặp số 12 – 21.
 • Mơ thấy số 02: chọn ngay cặp số 13 – 31.
 • Mơ thấy số 03: chọn ngay cặp số 14 – 41.
 • Mơ thấy số 04: chọn ngay cặp số 15 – 51.
 • Mơ thấy số 05: chọn ngay cặp số 16 – 61.
 • Mơ thấy số 06: chọn ngay cặp số 17 – 71.
 • Mơ thấy số 07: chọn ngay cặp số 23 – 33.
 • Mơ thấy số 08: chọn ngay cặp số 18 – 81.
 • Mơ thấy số 09: chọn ngay cặp số 45 – 54.

2. Mơ thấy con số từ 10 đến 20 chốt hạ số nào?

 • Mơ thấy số 10: chọn ngay cặp số 19 – 91.
 • Mơ thấy số 11: chọn ngay cặp số 21 – 22.
 • Mơ thấy số 12: chọn ngay cặp số 24 – 42.
 • Mơ thấy số 13: chọn ngay cặp số25 – 52.
 • Mơ thấy số 14: chọn ngay cặp số 26 – 62.
 • Mơ thấy số 15: chọn ngay cặp số 27 – 72.
 • Mơ thấy số 16: chọn ngay cặp số 28 – 82.
 • Mơ thấy số 17: chọn ngay cặp số 29 – 92.
 • Mơ thấy số 18: chọn ngay cặp số 03 – 30.
 • Mơ thấy số 19: chọn ngay cặp số 31 – 32.
 • Mơ thấy số 20: chọn ngay cặp số 33 – 44.

3. Mơ thấy con số từ 21 đến 30 bạch thủ lô nào?

mơ thấy số đề đánh con gì
 • Mơ thấy số 21: chọn ngay cặp số 00 – 01.
 • Mơ thấy số 22: chọn ngay cặp số 44 – 66.
 • Mơ thấy số 23: chọn ngay cặp số 02 – 20.
 • Mơ thấy số 24: chọn ngay cặp số 35 – 53.
 • Mơ thấy số 25: chọn ngay cặp số 34 – 43.
 • Mơ thấy số 26: chọn ngay cặp số 36 – 63.
 • Mơ thấy số 27: chọn ngay cặp số 37 – 73.
 • Mơ thấy số 28: chọn ngay cặp số 38 – 83.
 • Mơ thấy số 29: chọn ngay cặp số 39 – 93.
 • Mơ thấy số 30: chọn ngay cặp số 06 – 60.

4. Mơ thấy con số từ 31 đến 40 về số nào?

 • Mơ thấy số 31: chọn ngay cặp số 41 – 42.
 • Mơ thấy số 32: chọn ngay cặp số 43 – 44.
 • Mơ thấy số 33: chọn ngay cặp số 45 – 54.
 • Mơ thấy số 34: chọn ngay cặp số 46 – 64.
 • Mơ thấy số 35: chọn ngay cặp số 47 – 74.
 • Mơ thấy số 36: chọn ngay cặp số 48 – 84.
 • Mơ thấy số 37: chọn ngay cặp số 49 – 94.
 • Mơ thấy số 38: chọn ngay cặp số 05 – 50.
 • Mơ thấy số 39: chọn ngay cặp số 55 – 66
 • Mơ thấy số 40: chọn ngay cặp số 08 – 80.

5. Mơ thấy con số từ 41 đến 50 đánh số mấy?

 • Mơ thấy số 41: chọn ngay cặp số 51 – 52.
 • Mơ thấy số 42: chọn ngay cặp số 53 – 54.
 • Mơ thấy số 43: chọn ngay cặp số 56 – 65.
 • Mơ thấy số 44: chọn ngay cặp số 57 – 75.
 • Mơ thấy số 45: chọn ngay cặp số 09 – 90.
 • Mơ thấy số 46: chọn ngay cặp số 58 – 85.
 • Mơ thấy số 47: chọn ngay cặp số 59 – 95.
 • Mơ thấy số 48: chọn ngay cặp số 61 – 62.
 • Mơ thấy số 49: chọn ngay cặp số 63 – 64.
 • Mơ thấy số 50: chọn ngay cặp số 65 – 66.

6. Mơ thấy con số từ 51 đến 60 báo mộng số nào?

mơ thấy số đề đánh con gì
 • Mơ thấy số 52: chọn ngay cặp số 67 – 76.
 • Mơ thấy số 53: chọn ngay cặp số 68 – 86.
 • Mơ thấy số 54: chọn ngay cặp số 69 – 96.
 • Mơ thấy số 55: chọn ngay cặp số 01 – 10.
 • Mơ thấy số 56: chọn ngay cặp số07 – 70.
 • Mơ thấy số 57: chọn ngay cặp số 71 – 72.
 • Mơ thấy số 58: chọn ngay cặp số 73 – 74.
 • Mơ thấy số 59: chọn ngay cặp số 75 – 76.
 • Mơ thấy số 60: chọn ngay cặp số 12 – 21.

7. Mơ thấy con số từ 61 đến 70 hạ lô mấy?

 • Mơ thấy số 61: chọn ngay cặp số 78 – 87.
 • Mơ thấy số 62: chọn ngay cặp số 79 – 97.
 • Mơ thấy số 63: chọn ngay cặp số 81 – 82.
 • Mơ thấy số 64: chọn ngay cặp số 83 – 84.
 • Mơ thấy số 65: chọn ngay cặp số 85 – 86.
 • Mơ thấy số 66: chọn ngay cặp số 22 – 33.
 • Mơ thấy số 67: chọn ngay cặp số 87 – 88.
 • Mơ thấy số 68: chọn ngay cặp số 89 – 98.
 • Mơ thấy số 69: chọn ngay cặp số 91 – 96.
 • Mơ thấy số 70: chọn ngay cặp số 14 – 41.

8. Mơ thấy con số từ 71 đến 80 ứng với con nào?

 • Mơ thấy số 71: chọn ngay cặp số 43 – 47.
 • Mơ thấy số 72: chọn ngay cặp số 67 – 68.
 • Mơ thấy số 73: chọn ngay cặp số 12 – 13.
 • Mơ thấy số 74: chọn ngay cặp số 37 – 38.
 • Mơ thấy số 75: chọn ngay cặp số 15 – 51.
 • Mơ thấy số 76: chọn ngay cặp số 83 – 84.
 • Mơ thấy số 77: chọn ngay cặp số 39 – 40.
 • Mơ thấy số 78: chọn ngay cặp số 39 – 93.
 • Mơ thấy số 79: chọn ngay cặp số 52 – 54.
 • Mơ thấy số 80: chọn ngay cặp số 02 – 04.

9. Mơ thấy con số từ 81 đến 90 chọn lô đề nào?

mơ thấy số đề đánh con gì
 • Mơ thấy số 81: chọn ngay cặp số 56 – 65.
 • Mơ thấy số 82: chọn ngay cặp số 23 – 33.
 • Mơ thấy số 83: chọn ngay cặp số 56 – 65.
 • Mơ thấy số 84: chọn ngay cặp số 45 – 46.
 • Mơ thấy số 85: chọn ngay cặp số 47 – 48.
 • Mơ thấy số 86: chọn ngay cặp số 78 – 87.
 • Mơ thấy số 87: chọn ngay cặp số 90 – 99.
 • Mơ thấy số số 88: chọn ngay cặp số 66 – 77.
 • Mơ thấy số 89: chọn ngay cặp số 49 – 50.
 • Mơ thấy số 90: chọn ngay cặp số 30 – 39.

9. Mơ thấy con số từ 91 đến 100 chọn ngay số nào?

 • Mơ thấy số 91: chọn ngay cặp số 46 – 64
 • Mơ thấy số 92: chọn ngay cặp số 25 – 45.
 • Mơ thấy số 93: chọn ngay cặp số 35 – 75.
 • Mơ thấy số 94: chọn ngay cặp số 85 – 86.
 • Mơ thấy số 95: chọn ngay cặp số 71 – 72.
 • Mơ thấy số 96: chọn ngay cặp số 75 – 77.
 • Mơ thấy số 97: chọn ngay cặp số 79 – 80.
 • Mơ thấy số 98: chọn ngay cặp số 60 – 70.
 • Mơ thấy số 99: chọn ngay cặp số 47 – 54.
 • Mơ thấy số 100: chọn ngay cặp số 30 – 34.

11. Mơ thấy con số 101 đến 999 bạch thủ con nào?

Mơ thấy các con số từ 101 đến số 999: nên đánh lô vào con 01 – 09 là trúng lớn ở nhiều ngày.